Truyện Cậu Bé Kỳ Tài Trọn Bộ 10 Tập -- Wonder Boy Full Series 10 Books

Truyện Cậu Bé Kỳ Tài Trọn Bộ 10 Tập -- Wonder Boy Full Series 10 Books

Regular price $ 75

10 tập truyện Cậu Bé Kỳ Tài, 5 tập đầu (1-5) gồm hai thứ tiếng Việt Anh.

Truyện mang tính giáo dục về văn hóa Việt Nam thông qua cuộc phiêu lưu kỳ thú của một nhân vật vốn rất quen thuộc trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam: chú Bờm.

Truyện in toàn màu và giấy láng tốt tại Hoa kỳ.

Truyện Cậu Bé Kỳ Tài Trọn Bộ 10 Tập -- Wonder Boy Full Series 10 Books
Truyện Cậu Bé Kỳ Tài Trọn Bộ 10 Tập -- Wonder Boy Full Series 10 Books
Truyện Cậu Bé Kỳ Tài Trọn Bộ 10 Tập -- Wonder Boy Full Series 10 Books
Truyện Cậu Bé Kỳ Tài Trọn Bộ 10 Tập -- Wonder Boy Full Series 10 Books
Truyện Cậu Bé Kỳ Tài Trọn Bộ 10 Tập -- Wonder Boy Full Series 10 Books
Truyện Cậu Bé Kỳ Tài Trọn Bộ 10 Tập -- Wonder Boy Full Series 10 Books
Truyện Cậu Bé Kỳ Tài Trọn Bộ 10 Tập -- Wonder Boy Full Series 10 Books
Truyện Cậu Bé Kỳ Tài Trọn Bộ 10 Tập -- Wonder Boy Full Series 10 Books
Truyện Cậu Bé Kỳ Tài Trọn Bộ 10 Tập -- Wonder Boy Full Series 10 Books
Truyện Cậu Bé Kỳ Tài Trọn Bộ 10 Tập -- Wonder Boy Full Series 10 Books