Lửa Thiêng Lam Sơn

Lửa Thiêng Lam Sơn

Regular price $ 5

Tóm tắt về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (có phần tóm lược bằng Anh ngữ) với các tranh minh họa đẹp.