Hải Chiến Hoàng Sa 19-1-1974

Hải Chiến Hoàng Sa 19-1-1974

Regular price $ 25

Sách biên khảo về trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 do Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải Việt Nam Cộng Hòa ấn hành. Ấn bản lần thứ hai năm 2014.