T-Shirt Never Forget

T-Shirt Never Forget

Regular price $ 15

Phát hành nhân tưởng niệm 40 năm biến cố 30 tháng 4 1975.

Áo in tại Hoa Kỳ loại pre shrunk t shirts của hãng Gildan. Nhóm hiện còn các size: S, M, L