Notebook - Tập học trò

Notebook - Tập học trò

Regular price $ 1

Những cuốn tập học trò với hình bìa lịch sử, văn hóa Việt Nam. Bìa trước của mỗi cuốn là các tranh vẽ một số anh hùng dân tộc Việt Nam tiêu biểu của từng thời đại như: Âu Lạc, Nhà Đinh, Nhà Lý, Nhà Trần, Nhà Lê, Nhà Nguyễn, Nhà Tây Sơn thời kỳ kháng Pháp. Bìa sau có vắn tắt chú thích cho các tranh vẽ ở hình bìa trước của tâp. Mỗi cuốn có 100 trang giấy trắng kẻ dòng.